THÔNG BÁO TĂNG HỌC PHÍ TỪ NĂM HỌC 2016-2017

|

THÔNG BÁO

(V/v: Tăng học phí từ năm học 2016 – 2017 đối với các lớp học tại trường)

 

Căn cứ Nghị định số: 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ “ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021“;

Căn cứ kết quả  cuộc họp Hội đồng Nhà trường tháng 06 năm 2016;

Căn cứ vào đặc thù ngành nghề đào tạo của nhà trường;

Trường Trung cấp Kinh tế – Tài nguyên và Môi trường thông báo mức thu học phí học sinh trung cấp hệ chính quy đối với các lớp học tại trường là:

600.000đ/1 tháng (Sáu trăm nghìn đồng) Kể từ năm học 2016-2017.

Ban Giám hiệu yêu cầu Phòng HCTH, Giáo viên Chủ nhiệm và Ban cán sự các lớp thông báo đến tất cả các học sinh trong lớp để thực hiện.

Comment:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *