Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ người thầy!

|

Dân trí Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Giáo dục vì sự phát triển của con người, đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ người thầy và từ cán bộ quản lý giáo dục các cấp”.
 >> Báo chí nước ngoài chỉ ra những thách thức với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ
 >> Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Khi xã hội có niềm tin thì công cuộc đổi mới giáo dục sẽ thuận lợi !

Ngày 23/4/2016, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì Hội thảo kỹ thuật về chuẩn bị “Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (ETEP)”.

 

Tham dự Hội thảo có đại diện Ngân hàng Thế giới, lãnh đạo các trường đại học sư phạm chủ chốt, một số nhà khoa học, chuyên gia giáo dục.

ETEP là Chương trình nhằm nâng cao năng lực đào tạo và bồi dưỡng GV & cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (CBQLCSGD) phổ thông của các trường sư phạm chủ chốt, hướng tới phát triển năng lực đội ngũ GV & CBQLGD cốt cán để họ có đủ năng lực hỗ trợ việc bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, ngay tại chỗ cho tất cả GV&CBQLGD phổ thông;

Bên cạnh đó, chương trình vì mục đích nâng cao năng lực các trường sư phạm chủ chốt về đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở vật chất, nền tảng ICT, quản trị; Bổ sung và hoàn thiện hệ thống quản lý và các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng; Phát triển, khai thác và duy trì sử dụng hạ tầng CNTT, hệ thống quản lý tri thức, học liệu mở (), hệ thống dữ liệu (TEMIS) và hệ thống kiểm định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng (TEIDI) .

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Giáo dục là vì sự phát triển của con người, đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ người thầy và từ CBQLGD các cấp. Đội ngũ GV & CBQLGD là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới giáo dục. Vì vậy, các trường sư phạm cần phải làm tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ GV & CBQLGD theo chuẩn nghề nghiệp”.

Theo Bộ trưởng Nhạ, trong giai đoạn hiện nay, các trường sư phạm tập trung vào đào tạo mới nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cao, đồng thời ưu tiên hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ GV & CBQLCSGD theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

“việc đầu tư cho các trường sư phạm phải được thực hiện theo quy hoạch ngành, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đổi mới giáo dục phổ thông. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, vì giáo dục con người là một quá trình, phải vài năm mới có thể có sự thay đổi về chất, do vậy không thể nóng vội, kiên quyết không làm chắp vá, phải đầu tư “đến ngưỡng” và đạt hiệu quả cao” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cần phải xây dựng được quy hoạch tổng thể ngành

Theo Bộ trưởng Nhạ, trước mắt, cần phải xây dựng được quy hoạch tổng thể ngành, từ đó thu hút nhiều nguồn vốn để đầu tư phát triển giáo dục nói chung, phát triển các trường sư phạm nói riêng.

Để đổi mới hệ thống sư phạm cần chú ý: Xây dựng được 1 hệ thống tiêu chuẩn trường sư phạm hiện đại, năng động, tự chủ cao; sử dụng các tiêu chuẩn này để kiểm định, phân tầng xếp hạng các trường sư phạm và lấy kết quả này để sắp xếp lại mạng lưới các trường sư phạm một cách khoa học, công bằng, khách quan; cần phân cấp quản lý mạnh mẽ trong hệ thống sư phạm để tăng tính tự chủ và trách nhiệm giải trình của các trường, tạo cơ hội để các trường huy động tối đa các nguồn lực xã hội vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng GV & CBQLGD.

Đồng thời, hỗ trợ các trường sư phạm hình thành các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, suốt đời của xã hội, đáp ứng nhu cầu cung ứng nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cao cho cả khu vực công và khu vực tư nhân.

Bên cạnh đó, các trường sư phạm cũng chủ động trong việc nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, năng lực NCKH sư phạm trong mối quan hệ với việc tăng cường hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng Nhạ đã giao nhiệm vụ cho các trường sư phạm phải xây dựng ngay một chương trình bồi dưỡng, tuyên truyền và phổ biến về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và hội nhập cho toàn thể giáo viên và CBQLGD.

Phát biểu tại Hội thảo, Hiệu trưởng các trường Đại học sư phạm/Học viên Quản lý giáo dục khẳng định năng lực thực hiện và quyết tâm đổi mới. Chương trình ETEP được triển khai sẽ là một “cú hích” quan trọng tạo gia tốc cho đổi mới của hệ thống các trường sư phạm, góp phần thực hiện thắng lợi đổi mới căn bản, toàn diện GD.

Hồng Hạnh

Comment:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *