Trung Tâm Tuyển Sinh Và Cung Ứng Nhân Lực

Trung Tâm Tuyển Sinh Và Cung Ứng Nhân Lực được thành lập  ngày 11/4/2016  do ông Nguyễn Văn Thuần, cử nhân kế toán giữ chức vụ Giám đốc trung tâm.

Nhiệm vụ của Trung Tâm.

–  Tuyển sinh để đào tạo ngắn hạn, dài hạn, liên thông, liên kết trong nước và du học.

– Tập hợp nhu cầu nhân lực của các đơn vị sử dụng lao động và phối hợp với các cơ sở đào tạo thực hiện cung ứng nhân lực theo đơn đặt hàng.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động cung ứng  nguồn nhân lực cho thực tập sinh.

Địa chỉ: Số 45 Nhà B khu Văn Công, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.62873134 – 0988.252002     www.tuyensinhdhcd.com